Timmerwerken

Onder timmerwerk worden werkzaamheden ten behoeve van houtrotsanering verstaan, het vervangen van kozijnen / draairamen, het aanbrengen van gevelbekleding, bekleden daklijsten etc. Kuypers Schildersbedrijf B.V. heeft een eigen timmerafdeling waardoor snel en adequaat kan worden gereageerd op geconstateerde houtrot bij lopende projecten. Om de leefbaarheid en de leefduur in een woning te verhogen, vinden vaak in nauw overleg met de lokale woningstichtingen zogenaamde opplusprojecten plaats. Hierbij kan gedacht worden aan het verlagen van dorpels in bestaande woningen of het aanbrengen van hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.